Kvalitetssikring av legemiddelbruken hos eldre pasienter ved en geriatrisk sengepost

Du er her

0:47
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
0:47
iPad (portrait mode) 768 x 1024
0:47
iPhone 3+4 320 x 480