Gir innføring av multidose riktigere legemiddelbruk?

Du er her

5:45
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
5:45
iPad (portrait mode) 768 x 1024
5:45
iPhone 3+4 320 x 480