Farmasøytisk legemiddelgjennomgang med tilrettelagt informasjon – tverrfaglig tilnærming til kvalitetsforbedringstiltak i legemiddelbehandlingen til utvalgte sykehuspasienter

Du er her

11:47
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
11:47
iPad (portrait mode) 768 x 1024
11:47
iPhone 3+4 320 x 480