Bruk av medisinkort ved utskriving fra sykehus

Du er her

11:08
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
11:08
iPad (portrait mode) 768 x 1024
11:08
iPhone 3+4 320 x 480