Bruk av medisinkort ved utskriving fra sykehus

Du er her

3:47
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
3:47
iPad (portrait mode) 768 x 1024
3:47
iPhone 3+4 320 x 480