Blir informasjonsplikten 
overlatt til tilfeldighetene?

Du er her

18:09
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
18:09
iPad (portrait mode) 768 x 1024
18:09
iPhone 3+4 320 x 480