Tilgangen til medisiner i fattige land truet – nytt søksmål fra legemiddelfirma

Du er her

18:50
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
18:50
iPad (portrait mode) 768 x 1024
18:50
iPhone 3+4 320 x 480