Flinke, men ikke til å melde avvik

Du er her

15:18
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
15:18
iPad (portrait mode) 768 x 1024
15:18
iPhone 3+4 320 x 480