Ser problemene og kjenner årsaken

Du er her

19:38
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
19:38
iPad (portrait mode) 768 x 1024
19:38
iPhone 3+4 320 x 480