Norsk oversettelse av START 2 og STOPP 2

Du er her

21:19
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
21:19
iPad (portrait mode) 768 x 1024
21:19
iPhone 3+4 320 x 480