Legeforeningen fraråder innføring av «farmasøytutlevering»

Du er her

15:30
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
15:30
iPad (portrait mode) 768 x 1024
15:30
iPhone 3+4 320 x 480