Fortsatt umulig situasjon for apotekene

Du er her

1:21
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
1:21
iPad (portrait mode) 768 x 1024
1:21
iPhone 3+4 320 x 480