Fortsatt umulig situasjon for apotekene

Du er her

10:42
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
10:42
iPad (portrait mode) 768 x 1024
10:42
iPhone 3+4 320 x 480