— Farmasøytene må ­forvente nye oppgaver

Du er her

9:19
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
9:19
iPad (portrait mode) 768 x 1024
9:19
iPhone 3+4 320 x 480