Feil om NB 2013 og Oppstartsveiledning

Du er her

2:08
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
2:08
iPad (portrait mode) 768 x 1024
2:08
iPhone 3+4 320 x 480