Leserbrev: Sikkerhetskode kan hindre forfalskning av resepter

Du er her

6:17
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
6:17
iPad (portrait mode) 768 x 1024
6:17
iPhone 3+4 320 x 480