Leserbrev: Sikkerhetskode kan hindre forfalskning av resepter

Du er her

10:35
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
10:35
iPad (portrait mode) 768 x 1024
10:35
iPhone 3+4 320 x 480