Legemiddelverket har ansatt egen miljøutreder: — Noen legemidler kan være ganske problematiske

Du er her

7:45
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
7:45
iPad (portrait mode) 768 x 1024
7:45
iPhone 3+4 320 x 480