Kombinasjon av smertestillende kan redusere effekt

Du er her

6:02
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
6:02
iPad (portrait mode) 768 x 1024
6:02
iPhone 3+4 320 x 480