Hvorfor kjenner ikke farmasistudentene hverandre?

Du er her

18:46
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
18:46
iPad (portrait mode) 768 x 1024
18:46
iPhone 3+4 320 x 480