Hvordan kombinere strøm med kunstige væskemembraner for isolering og oppkonsentrering av legemidler fra små prøvevolum?

Du er her

3:18
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
3:18
iPad (portrait mode) 768 x 1024
3:18
iPhone 3+4 320 x 480