Hva vet vi om riktig bruk når et nytt legemiddel godkjennes?

Du er her

18:44
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
18:44
iPad (portrait mode) 768 x 1024
18:44
iPhone 3+4 320 x 480