Hva vet vi om riktig bruk når et nytt legemiddel godkjennes?

Du er her

1:14
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
1:14
iPad (portrait mode) 768 x 1024
1:14
iPhone 3+4 320 x 480