Hva gjør industrien for å redusere risiko/farene ved nye legemidler?

Du er her

13:43
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
13:43
iPad (portrait mode) 768 x 1024
13:43
iPhone 3+4 320 x 480