Hva gjør industrien for å redusere risiko/farene ved nye legemidler?

Du er her

15:54
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
15:54
iPad (portrait mode) 768 x 1024
15:54
iPhone 3+4 320 x 480