Ny metode for å studere passiv diffusjon

Du er her

13:20
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
13:20
iPad (portrait mode) 768 x 1024
13:20
iPhone 3+4 320 x 480