T-cellers immunfunksjon reguleres av cAMP og type I PKA

Du er her

23:23
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
23:23
iPad (portrait mode) 768 x 1024
23:23
iPhone 3+4 320 x 480