De lokale forhandlingene i Alliance og Apokjeden ble avsluttet uten enighet

Du er her

11:45
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
11:45
iPad (portrait mode) 768 x 1024
11:45
iPhone 3+4 320 x 480