De lokale forhandlingene i Alliance og Apokjeden ble avsluttet uten enighet

Du er her

19:08
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
19:08
iPad (portrait mode) 768 x 1024
19:08
iPhone 3+4 320 x 480