De lokale forhandlingene i Alliance og Apokjeden ble avsluttet uten enighet

Du er her

18:34
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
18:34
iPad (portrait mode) 768 x 1024
18:34
iPhone 3+4 320 x 480