De lokale forhandlingene i Alliance og Apokjeden ble avsluttet uten enighet

Du er her

2:56
Desktop / iPad (landscape mode) 1024 x 768
2:56
iPad (portrait mode) 768 x 1024
2:56
iPhone 3+4 320 x 480